Príruby

Hliníková točivá príruba
porovnateľná s DIN 2642

Plochá priváracia príruba
DIN 2576

Lemový krúžok
porovnateľný s DIN 2642

Krková príruba
DIN 2632 (PN 10)
2633 (PN 16)
2635 (PN 40)

Zaslepovacia príruba
DIN 2527

Točivá príruba
DIN 2642

Dotaz
Dopyt