Obchodné podmienky

Obchodné podmienky na predaj výrobkov, služieb a plnení dodávané spoločnosťou NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27. 11. 2023 a nahrádia obchodné podmienky vydané skôr.

 

Všeobecné obchodné podmienky