Oceľ kruhová

Průměr (mm)
Dĺžka (m)
Výrobné prevedenie
Akosť

Rozmery a vlastnosti, ktoré tu nie sú uvedené, sú k dispozícii na požiadanie.

Průměr (mm) Dĺžka (m) Výrobné prevedenie Akosť Produkt
2 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000201.00100
3 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000301.00100
3 3 Tažená h9 1.4571 KR14000301.20100
4 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000401.00100
4 3 Tažená h9 1.4305 KR11000401.10100
4 3 Tažená h9 1.4305 KR11000401.00100
4 3 Tažená h9 1.4305 KR11000401.10104
4 3 Tažená h9 1.4404 KR12000401.10100
4 3 Tažená h9 1.4571 KR14000401.20100
5 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000501.10100
5 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000501.00100
5 3 Tažená h9 1.4305 KR11000501.10100
5 3 Tažená h9 1.4305 KR11000501.00100
5 3 Tažená h9 1.4404 KR12000501.00100
5 3 Tažená h9 1.4541 KR13000501.20100
5 3 Tažená h9 1.4571 KR14000501.20100
6 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000601.10100
6 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000601.00100
6 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10000601.00200
6 3 Tažená h9 1.4305 KR11000601.10100
6 3 Tažená h9 1.4305 KR11000601.00100
6 3 Tažená h9 1.4305 KR11000601.10104
6 3 Tažená h9 1.4404 KR12000601.00100
6 3 Tažená h9 1.4541 KR13000601.20100
6 3 Tažená h9 1.4571 KR14000601.20100
7 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000701.10100
7 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000701.00100A
7 3 Tažená h9 1.4305 KR11000701.10100
7 3 Tažená h9 1.4305 KR11000701.00100
8 3 Tažená h9 1.4021 KR19000801.20100
8 3 Tažená h9 1.4104 KR23000801.20100
8 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000801.10100
8 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000801.00100
8 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10000801.00200
8 3 Tažená h9 1.4305 KR11000801.10100
8 3 Tažená h9 1.4305 KR11000801.00100
8 3 Tažená h9 1.4305 KR11000801.10104
8 3 Tažená h9 1.4404 KR12000801.10100
8 3 Tažená h9 1.4404 KR12000801.00100
8 3 Tažená h9 1.4541 KR13000801.20100
8 3 Tažená h9 1.4571 KR14000801.20100
9 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000901.10100
9 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10000901.00100
9 3 Tažená h9 1.4305 KR11000901.10100
10 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10001001.20210
10 3 Tažená h9 1.4021 KR19001001.20100
10 3 Tažená h9 1.4104 KR23001001.20100
10 3 Tažená h9 1.4104 KR23001001.10100
10 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001001.10100
10 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001001.00100
10 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10001001.00200
10 3 Tažená h9 1.4305 KR11001001.10100
10 3 Tažená h9 1.4305 KR11001001.00100
10 3 Tažená h9 1.4305 KR11001001.10104
10 3 Tažená h9 1.4404 KR12001001.10100
10 3 Tažená h9 1.4404 KR12001001.00100
10 3 Tažená h9 1.4541 KR13001001.20100
10 3 Tažená h9 1.4571 KR14001001.20100
11 3 Tažená h9 1.4305 KR11001101.00100
12 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10001201.20210
12 3 Tažená h9 1.4021 KR19001201.20100
12 3 Tažená h9 1.4057 KR22001201.20100
12 3 Tažená h9 1.4104 KR23001201.20100
12 3 Tažená h9 1.4104 KR23001201.10100
12 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001201.10100
12 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10001201.10200
12 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10001201.00200
12 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001201.00100
12 3 Tažená h9 1.4305 KR11001201.10100
12 3 Tažená h9 1.4305 KR11001201.00100
12 3 Tažená h9 1.4305 KR11001201.10104
12 3 Tažená h9 1.4404 KR12001201.10100
12 3 Tažená h9 1.4404 KR12001201.00100
12 3 Tažená h9 1.4541 KR13001201.10100
12 3 Tažená h9 1.4571 KR14001201.20100
13 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001301.10100
13 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001301.00100
13 3 Tažená h9 1.4305 KR11001301.10100
13 3 Tažená h9 1.4305 KR11001301.00100
14 3 Tažená h9 1.4021 KR19001401.20100
14 3 Tažená h9 1.4104 KR23001401.10100
14 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001401.10100
14 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001401.00100
14 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001401.10106
14 3 Tažená h9 1.4305 KR11001401.10100
14 3 Tažená h9 1.4305 KR11001401.00100
14 3 Tažená h9 1.4305 KR11001401.10104
14 3 Tažená h9 1.4404 KR12001401.10100
14 3 Tažená h9 1.4404 KR12001401.00100
14 3 Tažená h9 1.4571 KR14001401.20100
15 3 Tažená h9 1.4021 KR19001501.20100
15 3 Tažená h9 1.4057 KR22001501.20100
15 3 Tažená h9 1.4104 KR23001501.10100
15 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001501.10100
15 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10001501.00200
15 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001501.00100
15 3 Tažená h9 1.4305 KR11001501.10100
15 3 Tažená h9 1.4305 KR11001501.00100
15 3 Tažená h9 1.4305 KR11001501.10104
15 3 Tažená h9 1.4404 KR12001501.10100
15 3 Tažená h9 1.4404 KR12001501.00100
15 3 Tažená h9 1.4541 KR13001501.20100
15 3 Tažená h9 1.4571 KR14001501.20100
16 3 Tažená h9 1.4021 KR19001601.20100
16 3 Tažená h9 1.4034 KR21001601.20100
16 3 Tažená h9 1.4104 KR23001601.20100
16 3 Tažená h9 1.4104 KR23001601.10100
16 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001601.10100
16 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001601.00100
16 3 Tažená h9 1.4305 KR11001601.10100
16 3 Tažená h9 1.4305 KR11001601.00100
16 3 Tažená h9 1.4305 KR11001601.10104
16 3 Tažená h9 1.4404 KR12001601.10100
16 3 Tažená h9 1.4404 KR12001601.00100
16 3 Tažená h9 1.4541 KR13001601.20100
16 3 Tažená h9 1.4571 KR14001601.20100
17 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001701.10100
17 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001701.00100
18 3 Tažená h9 1.4021 KR19001801.20100
18 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001801.10100
18 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001801.00100
18 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10001801.20200
18 3 Tažená h9 1.4305 KR11001801.10100
18 3 Tažená h9 1.4305 KR11001801.00100
18 3 Tažená h9 1.4305 KR11001801.10104
18 3 Tažená h9 1.4404 KR12001801.10100
18 3 Tažená h9 1.4404 KR12001801.10100A
18 3 Tažená h9 1.4571 KR14001801.20100
19 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001901.10100
19 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10001901.00100
19 3 Tažená h9 1.4571 KR14001901.20100
20 3 Tažená h9 1.4571 KR14002001.10100
20 3 Tažená h9 1.4021 KR19002001.20100
20 3 Tažená h9 1.4021 KR19002001.20102
20 3 Tažená h9 1.4057 KR22002001.20100
20 3 Tažená h9 1.4104 KR23002001.20100
20 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002001.10100
20 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002001.00100
20 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10002001.10200
20 3 Tažená h9 1.4305 KR11002001.10100
20 3 Tažená h9 1.4305 KR11002001.00100
20 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11002001.10200
20 3 Tažená h9 1.4305 KR11002001.10104
20 3 Tažená h9 1.4404 KR12002001.10100
20 3 Tažená h9 1.4404 KR12002001.00100
20 3 Tažená h9 1.4541 KR13002001.20100
20 3 Tažená h9 1.4571 KR14002001.20100
22 3 Tažená h9 1.4305 KR11002201.10101
22 3 Tažená h9 1.4021 KR19002201.20100
22 3 Tažená h9 1.4034 KR21002201.20100
22 3 Tažená h9 1.4057 KR22002201.20100
22 3 Tažená h9 1.4104 KR23002201.20100
22 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002201.10100
22 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002201.00100
22 3 Tažená h9 1.4305 KR11002201.10100
22 3 Tažená h9 1.4305 KR11002201.00100
22 3 Tažená h9 1.4404 KR12002201.10100
22 3 Tažená h9 1.4404 KR12002201.00100
22 3 Tažená h9 1.4541 KR13002201.20100
22 3 Tažená h9 1.4571 KR14002201.20100
23 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002301.10100
24 3 Tažená h9 1.4021 KR19002401.20100
24 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002401.10100
24 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002401.00100
24 3 Tažená h9 1.4305 KR11002401.10100
24 3 Tažená h9 1.4305 KR11002401.00100
24 3 Tažená h9 1.4404 KR12002401.10100
24 3 Tažená h9 1.4404 KR12002401.00100
24 3 Tažená h9 1.4571 KR14002401.20100
25 3 Tažená h9 1.4571 KR14002501.10100
25 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002501.10103A
25 3 Tažená h6 1.4301/7 KR10002503.10100
25 3 Tažená h9 1.4021 KR19002501.20100
25 3 Tažená h9 1.4057 KR22002501.20100
25 3 Tažená h9 1.4104 KR23002501.20100
25 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002501.10100
25 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002501.00100
25 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10002501.10200
25 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10002501.00200
25 3 Tažená h9 1.4305 KR11002501.10100
25 3 Tažená h9 1.4305 KR11002501.00100
25 3 Tažená h9 1.4305 KR11002501.10104
25 3 Tažená h9 1.4404 KR12002501.10100
25 3 Tažená h9 1.4404 KR12002501.00100
25 3 Tažená h9 1.4541 KR13002501.20100
25 3 Tažená h9 1.4571 KR14002501.20100
26 3 Tažená h9 1.4021 KR19002601.20100
26 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002601.10100
26 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002601.00100
26 3 Tažená h9 1.4305 KR11002601.10100
26 3 Tažená h9 1.4305 KR11002601.00100
26 3 Tažená h9 1.4305 KR11002601.10104
27 3 Tažená h9 1.4104 KR23002701.20100
27 3 Tažená h9 1.4305 KR11002701.10100
28 3 Tažená h9 1.4021 KR19002801.20100
28 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002801.10100
28 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10002801.00100
28 3 Tažená h9 1.4305 KR11002801.10100
28 3 Tažená h9 1.4305 KR11002801.00100
28 3 Tažená h9 1.4305 KR11002801.10104
28 3 Tažená h9 1.4404 KR12002801.10100
28 3 Tažená h9 1.4404 KR12002801.00100
28 3 Tažená h9 1.4541 KR13002801.20100
28 3 Tažená h9 1.4571 KR14002801.20100
30 3 Tažená h9 1.4571 KR14003001.10100
30 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21003002.20300
30 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13003002.20300
30 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003001.10103A
30 3 Tažená h9 1.4021 KR19003001.20100
30 3 Tažená h9 1.4057 KR22003001.20100
30 3 Tažená h9 1.4104 KR23003001.20100
30 3 Tažená h9 1.4104 KR23003001.10100
30 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003001.10100
30 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003001.00100
30 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10003001.10200
30 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10003001.00200
30 3 Tažená h9 1.4305 KR11003001.10100
30 3 Tažená h9 1.4305 KR11003001.00100
30 3 Tažená h9 1.4305 KR11003001.10104
30 3 Tažená h9 1.4404 KR12003001.10100
30 3 Tažená h9 1.4404 KR12003001.00100
30 3 Tažená h9 1.4541 KR13003001.20100
30 3 Tažená h9 1.4571 KR14003001.20100
32 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003201.10100
32 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003201.00100
32 3 Tažená h9 1.4305 KR11003201.10100
32 3 Tažená h9 1.4305 KR11003201.00100
32 3 Tažená h9 1.4305 KR11003201.10104
32 3 Tažená h9 1.4404 KR12003201.10100
32 3 Tažená h9 1.4404 KR12003201.00100
32 3 Tažená h9 1.4571 KR14003201.20100
35 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13003502.20300
35 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003501.10103
35 3 Tažená h9 1.4021 KR19003501.20100
35 3 Tažená h9 1.4057 KR22003501.20100
35 3 Tažená h9 1.4104 KR23003501.20100
35 3 Tažená h9 1.4104 KR23003501.10100
35 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003501.10100
35 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003501.00100
35 3 Tažená h9 1.4305 KR11003501.10100
35 3 Tažená h9 1.4305 KR11003501.00100
35 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11003501.00200
35 3 Tažená h9 1.4305 KR11003501.10104
35 3 Tažená h9 1.4404 KR12003501.10100
35 3 Tažená h9 1.4404 KR12003501.00100
35 3 Tažená h9 1.4541 KR13003501.20100
35 3 Tažená h9 1.4571 KR14003501.20100
36 3 Tažená h9 1.4021 KR19003601.20100
36 3 Tažená h9 1.4021 KR19003601.10101
36 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003601.10100
36 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003601.00100
36 3 Tažená h9 1.4305 KR11003601.10100
36 3 Tažená h9 1.4305 KR11003601.00100
38 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003801.10100
38 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10003801.00100
38 3 Tažená h9 1.4305 KR11003801.10100
38 3 Tažená h9 1.4404 KR12003801.10100
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19004002.20300
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10004002.20300
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12004002.10300
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12004002.00300
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12004002.20300
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4462 KR35004002.20300
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13004002.20300
40 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14004002.20300
40 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004001.10103
40 3 Tažená h6 1.4301/7 KR10004003.20100
40 3 Tažená h9 1.4021 KR19004001.20100
40 3 Tažená h9 1.4021 KR19004001.10100
40 3 Tažená h9 1.4104 KR23004001.20100
40 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004001.10100
40 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004001.20100
40 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004001.00100
40 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10004001.20200
40 3 Tažená h9 1.4305 KR11004001.10100
40 3 Tažená h9 1.4305 KR11004001.00100
40 3 Tažená h9 1.4305 KR11004001.10104
40 3 Tažená h9 1.4404 KR12004001.10100
40 3 Tažená h9 1.4404 KR12004001.00100
40 3 Tažená h9 1.4541 KR13004001.20100
40 3 Tažená h9 1.4571 KR14004001.20100
42 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004201.10100
42 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004201.00100
42 3 Tažená h9 1.4305 KR11004201.10100
42 3 Tažená h9 1.4305 KR11004201.00100
42 3 Tažená h9 1.4305 KR11004201.10104
42 3 Tažená h9 1.4404 KR12004201.10100
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19004502.20300
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21004502.20300
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10004502.20300
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12004502.10300
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12004502.20300
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12004502.00300
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13004502.20300
45 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14004502.20300
45 3 Tažená h9 1.4021 KR19004501.20100
45 3 Tažená h9 1.4104 KR23004501.20100
45 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004501.10100
45 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10004501.00100
45 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10004501.10200
45 3 Tažená h9 1.4305 KR11004501.10100
45 3 Tažená h9 1.4305 KR11004501.00100
45 3 Tažená h9 1.4305 KR11004501.10104
45 3 Tažená h9 1.4404 KR12004501.10100
45 3 Tažená h9 1.4404 KR12004501.00100
45 3 Tažená h9 1.4541 KR13004501.20100
45 3 Tažená h9 1.4571 KR14004501.20100
46 3 Tažená h9 1.4404 KR12004601.10100
50 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21005002.20300
50 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4057 KR22005002.20300
50 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10005002.20300
50 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12005002.10300
50 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12005002.00300
50 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13005002.20300
50 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14005002.20300
50 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10005001.10103
50 3 Tažená h9 1.4021 KR19005001.20100
50 3 Tažená h9 1.4057 KR22005001.20100
50 3 Tažená h9 1.4104 KR23005001.20100
50 3 Tažená h9 1.4104 KR23005001.10100
50 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10005001.10100
50 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10005001.00100
50 3 Tažená h9 1.4305 KR11005001.10100
50 3 Tažená h9 1.4305 KR11005001.00100
50 3 Tažená h9 1.4305 KR11005001.10104
50 3 Tažená h9 1.4404 KR12005001.10100
50 3 Tažená h9 1.4404 KR12005001.00100
50 3 Tažená h9 1.4541 KR13005001.20100
50 3 Tažená h9 1.4571 KR14005001.20100
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19005502.20300
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19005502.10303
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4057 KR22005502.20300
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10005502.20300
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12005502.10300
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12005502.00300
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13005502.20300
55 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14005502.20300
55 3 Tažená h9 1.4021 KR19005501.20100
55 3 Tažená h9 1.4057 KR22005501.20100
55 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10005501.10100
55 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10005501.00100
55 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10005501.10200
55 3 Tažená h9 1.4305 KR11005501.10100
55 3 Tažená h9 1.4305 KR11005501.00100
55 3 Tažená h9 1.4404 KR12005501.10100
55 3 Tažená h9 1.4404 KR12005501.00100
55 3 Tažená h9 1.4541 KR13005501.20100
55 3 Tažená h9 1.4571 KR14005501.20100
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19006002.20300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21006002.20300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23006002.10300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10006002.10300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12006002.10300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12006002.20300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12006002.00300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13006002.20300
60 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14006002.20300
60 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10006001.10103
60 3 Tažená h9 1.4021 KR19006001.20100
60 3 Tažená h9 1.4057 KR22006001.20100
60 3 Tažená h9 1.4104 KR23006001.20100
60 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10006001.10100
60 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10006001.00100
60 3 Tažená h9 1.4305 KR11006001.10100
60 3 Tažená h9 1.4305 KR11006001.00100
60 3 Tažená h9 1.4305 KR11006001.10104
60 3 Tažená h9 1.4404 KR12006001.10100
60 3 Tažená h9 1.4404 KR12006001.00100
60 3 Tažená h9 1.4541 KR13006001.20100
60 3 Tažená h9 1.4571 KR14006001.20100
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19006502.20300
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4057 KR22006502.20300
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10006502.10300
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11006502.20300
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12006502.10300
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12006502.00300
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13006502.20300
65 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14006502.20300
65 3 Tažená h9 1.4021 KR19006501.00100
65 3 Tažená h9 1.4057 KR22006501.20100
65 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10006501.10100
65 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10006501.00100A
65 3 Tažená h9 1.4305 KR11006501.10100
65 3 Tažená h9 1.4305 KR11006501.00100
65 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11006501.10213
65 3 Tažená h9 1.4305 KR11006501.10104
65 3 Tažená h9 1.4404 KR12006501.10100
65 3 Tažená h9 1.4404 KR12006501.00100
65 3 Tažená h9 1.4541 KR13006501.20100
65 3 Tažená h9 1.4571 KR14006501.20100
70 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19007002.20300
70 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21007002.20300
70 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10007002.10300
70 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12007002.10300
70 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12007002.00300
70 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13007002.20300
70 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14007002.20300
70 3 Tažená h9 1.4021 KR19007001.20100
70 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10007001.10100
70 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10007001.00100
70 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10007001.10200
70 3 Tažená h9 1.4305 KR11007001.10100
70 3 Tažená h9 1.4305 KR11007001.00100
70 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11007001.10213A
70 3 Tažená h9 1.4404 KR12007001.10100
70 3 Tažená h9 1.4404 KR12007001.00100
70 3 Tažená h9 1.4541 KR13007001.00100
70 3 Tažená h9 1.4571 KR14007001.20100
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19007502.20300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23007502.20300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10007502.10300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10007502.20300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11007502.20300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12007502.10300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12007502.00300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13007502.20300
75 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14007502.20300
75 3 Tažená h9 1.4021 KR19007501.20100
75 3 Tažená h9 1.4104 KR23007501.20100
75 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10007501.10100
75 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10007501.00100
75 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10007501.10200
75 3 Tažená h9 1.4305 KR11007501.10100
75 3 Tažená h9 1.4305 KR11007501.00100
75 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11007501.10213
75 3 Tažená h9 1.4404 KR12007501.00100
75 3 Tažená h9 1.4541 KR13007501.00100
75 3 Tažená h9 1.4571 KR14007501.20100
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19008002.20300
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4057 KR22008002.20300
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23008002.20300
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10008002.10300
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12008002.10300
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12008002.00300
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13008002.20300
80 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14008002.20300
80 3 Tažená h9 1.4021 KR19008001.00100
80 3 Tažená h9 1.4057 KR22008001.00100
80 3 Tažená h9 1.4104 KR23008001.20100
80 4 - 6 (válcované za tepla) Tažená h9 1.4104 KR23008001.20300
80 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10008001.10100
80 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10008001.00100
80 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10008001.10200
80 3 Tažená h9 1.4305 KR11008001.10100
80 3 Tažená h9 1.4305 KR11008001.00100
80 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11008001.10213
80 3 Tažená h9 1.4305 KR11008001.10104
80 3 Tažená h9 1.4404 KR12008001.10100
80 3 Tažená h9 1.4404 KR12008001.00100
80 3 Tažená h9 1.4541 KR13008001.20100
80 3 Tažená h9 1.4571 KR14008001.20100
85 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19008502.20300
85 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4057 KR22008502.20300
85 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10008502.10300
85 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11008502.20300
85 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12008502.10300
85 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12008502.00300
85 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14008502.20300
85 3 Tažená h9 1.4021 KR19008501.00100
85 3 Tažená h9 1.4057 KR22008501.00100
85 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10008501.10100
85 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10008501.00100
85 3 Tažená h9 1.4305 KR11008501.10100
85 3 Tažená h9 1.4305 KR11008501.00100
85 3 Tažená h9 1.4541 KR13008501.00100
85 3 Tažená h9 1.4571 KR14008501.20100
90 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19009002.20300
90 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10009002.10300
90 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12009002.10300
90 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12009002.00300
90 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12009002.20300
90 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13009002.20300
90 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14009002.20300
90 3 Tažená h9 1.4021 KR19009001.20100
90 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10009001.10100
90 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10009001.00100
90 3 Tažená h9 1.4305 KR11009001.10100
90 3 Tažená h9 1.4305 KR11009001.00100
90 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11009001.10204
90 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11009001.10213
90 3 Tažená h9 1.4305 KR11009001.10104
90 3 Tažená h9 1.4404 KR12009001.10100
90 3 Tažená h9 1.4404 KR12009001.00100
90 3 Tažená h9 1.4541 KR13009001.20100
90 3 Tažená h9 1.4571 KR14009001.20100
95 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10009502.20300
95 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12009502.10300
95 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12009502.00300
95 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10009501.00100
100 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19010002.20300
100 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10010002.00300
100 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12010002.10300
100 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12010002.00300
100 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13010002.20300
100 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14010002.20300
100 3 Tažená h9 1.4021 KR19010001.00100
100 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10010001.10100
100 3 Tažená h9 1.4301/7 KR10010001.00100
100 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10010001.10200
100 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4301/7 KR10010001.00200
100 3 Tažená h9 1.4305 KR11010001.10100
100 3 Tažená h9 1.4305 KR11010001.00100
100 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11010001.10204
100 6 (h9 6m) Tažená h9 1.4305 KR11010001.10213
100 3 Tažená h9 1.4305 KR11010001.10104
100 3 Tažená h9 1.4404 KR12010001.10100
100 3 Tažená h9 1.4404 KR12010001.00100
100 3 Tažená h9 1.4541 KR13010001.00100
100 3 Tažená h9 1.4571 KR14010001.20100
105 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10010502.10300
105 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11010502.10300
105 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12010502.10300
105 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12010502.00300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23011002.20300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23011002.20300A
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4122 KR26011002.20300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10011002.00300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11011002.10300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12011002.10300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12011002.00300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13011002.20300
110 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14011002.20300
115 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19011502.20300
115 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10011502.00300
115 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12011502.10300
115 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12011502.00300
115 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13011502.20300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19012002.20300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4057 KR22012002.20300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10012002.10300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11012002.20300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12012002.10300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12012002.00300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13012002.20300
120 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14012002.20300
125 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4122 KR26012502.20300
125 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10012502.00300
125 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11012502.20300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19013002.20300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4057 KR22013002.20300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23013002.20300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10013002.00300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11013002.20300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12013002.10300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12013002.00300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13013002.20300
130 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14013002.20300
135 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10013502.00300
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19014002.20302
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23014002.20300
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10014002.10300
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11014002.10300
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12014002.10300
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12014002.00300
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13014002.20300
140 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14014002.20300
145 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10014502.00300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21015002.20300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4104 KR23015002.20300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10015002.00300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11015002.10300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12015002.10300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12015002.00300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13015002.20300
150 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14015002.20300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4021 KR19016002.20300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21016002.20300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10016002.00300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11016002.20300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12016002.10300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12016002.00300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4541 KR13016002.20300
160 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14016002.20300
170 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10017002.10300
170 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11017002.20300
170 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12017002.10300
170 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12017002.00300
170 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14017002.20300
180 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10018002.00300
180 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4305 KR11018002.20300
180 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12018002.10300
180 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12018002.00300
180 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14018002.20300
190 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21019002.20300
190 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10019002.20300
200 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21020002.20300
200 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10020002.00300
200 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12020002.10300
200 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12020002.00300
200 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14020002.20300
210 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21021002.20300
210 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10021002.00300
210 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14021002.20300
220 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21022002.20300
220 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10022002.00300
220 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12022002.10300
220 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12022002.00300
230 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21023002.20300
230 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10023002.00300
240 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21024002.20300
240 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10024002.00300
250 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4034 KR21025002.20300
250 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10025002.00300
250 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12025002.10300
250 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12025002.00300
250 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14025002.20300
260 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10026002.00300
260 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12026002.10300
260 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12026002.00300
270 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10027002.00300
280 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10028002.00300
280 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12028002.10300
280 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12028002.00300
280 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4571 KR14028002.20300
300 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10030002.00300
300 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12030002.10300
300 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12030002.00300
310 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10031002.00300
350 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4301/7 KR10035002.00300
350 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12035002.10300
350 4 - 6 (válcované za tepla) Válcovaná 1.4404 KR12035002.00300
  • kruhová ocel vyrobená dle EN 10278 je dodávána ve výrobní toleranci h6 – h12, standardní délky 3 m
  • za tepla válcovaná kruhová ocel je dodávána v toleranci dle EN 10060, výrobní délky 5,5 – 6,5 m

Kontaktujte nás pre viac informácií