Oceľ šesťhranná

Rozmer
Dĺžka (m)
Výrobné prevedenie
Akosť

Rozmery a vlastnosti, ktoré tu nie sú uvedené, sú k dispozícii na požiadanie.

Rozmer Dĺžka (m) Výrobné prevedenie Akosť Produkt
8 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10000801.20100
8 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10000801.00100
8 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11000801.20100
10 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001001.20100
10 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001001.00100
10 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001001.20100
10 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001001.00100
11 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001101.20100
11 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001101.00100
11 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001101.20100
12 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001201.10100
12 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001201.00100
12 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001201.20100
13 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001301.10100
13 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001301.00100
13 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001301.20100
13 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001301.00100
13 3 Tažená EN 10278 1.4541 SO13001301.20100
14 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001401.10100
14 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001401.00100
14 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001401.20100
14 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001401.00100
17 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001701.10100
17 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001701.00100
17 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001701.10100A
17 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001701.10100
17 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001701.00100
17 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001701.10100A
17 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12001701.20100
17 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12001701.00100
19 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001901.10100
19 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001901.00100
19 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10001901.10100A
19 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001901.10100
19 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001901.00100
19 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11001901.10100A
19 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12001901.00100
19 3 Tažená EN 10278 1.4541 SO13001901.20100
19 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14001901.20100
22 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002201.10100
22 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002201.00100
22 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002201.10100A
22 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002201.20100
22 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002201.20100A
22 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002201.00100
22 3 Tažená EN 10278 1.4541 SO13002201.20100
22 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14002201.20100
24 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002401.10100
24 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002401.00100
24 4 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002401.00300
24 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002401.10100A
24 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002401.10100
24 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002401.00100
24 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002401.10100A
24 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12002401.00100
24 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14002401.20100
27 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002701.10100
27 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002701.00100
27 4 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002701.00300
27 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10002701.10100A
27 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002701.20100
27 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002701.20100A
27 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11002701.00100
27 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12002701.20100
27 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12002701.00100
27 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14002701.20100
27 4 Tažená EN 10278 1.4571 SO14002701.20300
30 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10003001.10100
30 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10003001.00100
30 4 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10003001.00300
30 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11003001.20100
30 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11003001.00100
30 3 Tažená EN 10278 1.4541 SO13003001.20100
30 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14003001.20100
32 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10003201.10100
32 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10003201.00100
32 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11003201.20100
32 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11003201.00100
32 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14003201.20100
36 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10003601.10100
36 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10003601.00100
36 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11003601.20100
36 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11003601.00100
36 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12003601.20100
36 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12003601.00100
36 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14003601.20100
41 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10004101.10100
41 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10004101.00100
41 4 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10004101.00300
41 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11004101.20100
41 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11004101.00100
41 3 Tažená EN 10278 1.4404 SO12004101.20100
41 3 Tažená EN 10278 1.4571 SO14004101.20100
46 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10004601.10100
46 3 Tažená EN 10278 1.4301/7 SO10004601.00100
46 3 Tažená EN 10278 1.4305 SO11004601.20100
  • šestihranná ocel vyrobená dle EN 10278 je dodávána ve výrobní toleranci h11 – h12, standardní délky 3 m

Kontaktujte nás pre viac informácií